Registratúrny poriadok

  • Kompletné vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu v súlade s platnou legislatívou.
  • Zabezpečenie predloženia vypracovaného registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu príslušnému štátnemu archívu na posúdenie a schválenie.
  • Dodanie prezentačnej pečiatky, ktorou pôvodca registratúry označuje záznamy.