Dlhodobá úschova

  • Uloženie záznamov bez znaku hodnoty "A", ktorým neuplynula lehota uloženia v priestoroch, ktoré sú v súlade s Vyhláškou MV SR č. 628/2002 s vypracovaním zoznamu týchto záznamov.
  • Prevzatie a dlhodobá úschova osobných spisov a mzdových listov zamestnancov organizácie.
  • Ďalšia starostlivosť o uloženú registratúru - zabezpečenie komunikácie s oprávnenými osobami, napr. vyhotovovanie a zasielanie kópií z uloženej registratúry pre potreby Sociálnej poisťovne.