O spoločnosti

  • Spoločnosť AD ACTA group, a. s. je členom Asociácie správcov registratúry.
  • Spoločnosť AD ACTA group, a. s. sa špecializuje na správu registratúry a dlhodobú úschovu záznamov na profesionálnej úrovni.
  • Spoločnosť AD ACTA group, a. s. vykonáva svoje služby pre hospodársky aktívne subjekty, subjekty zanikajúce likvidáciou, konkurzom alebo prechádzajúce inou formou transformácie.
  • Spoločnosť AD ACTA group, a. s. disponuje priestormi s kapacitou cca 230 km, ktoré sú vybavené mobilným a statickým regálovým systémom, monitorované bezpečnostnými kamerami, chránené elektronickým zabezpečovacím zariadením a hlásičmi požiaru.
  • Spoločnosť AD ACTA group, a. s. garantuje kvalitné vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
  • AD ACTA group, a.s. vznikla ako reakcia na potreby trhu a založili ju spoločnosti, ktoré sa dlhodobo aktívne venujú správe registratúry na území SR a ČR.